Susedenie / Neighbouring

vystava_tranzitweb02
tranzit.sk na tri dni premení na miesto plné príbehov o štvrti, ktorá ho obklopuje. Predstaví zvláštnu zbierku predmetov a artefaktov, zloženú z príspevkov rôznych ľudí – umelcov i “neumelcov” – ktorá reprezentuje ich rozmanité skúsenosti so svojim susedstvom a postoje k téme susedstva.
 
Výstava posmelí návštevníkov, aby cez predmety, videá a iné výtvory, ktoré do výstavy zapožičali obyvatelia bratislavskej štvrte pod hlavnou stanicou, spoločne objavovali jej históriu i súčasnosť a zamysleli sa nad budúcnosťou spolužitia jej obyvateľov a návštevníkov.
 
Každý deň sa budú môcť návštevníci zoznámiť so „živými knihami“ – zaujímavými osobnosťami štvrte a ďalšími ľuďmi, ktorí sa naživo podelia o svoje príbehy a umožnia pozrieť sa na tému susedstva z nových uhlov.
Živú knižnicu organizujeme v spolupráci s Amnesty International Slovakia.
 
Podujatie sa uskutoční v rámci medzinárodného festivalu umenia Nomadic Arts Festival ’16: Susedstvo a Teritórium.
 
Kurátori: Dominika Belanská, Mads Floor Andersen
Dizajn: Zuzana Žúžiová
 
– – – – –
VÝZVA stále aktuálna: Čo pre vás znamená susedstvo? Prispejte do výstavy objektom, fotografiou, výtvorom… ktorý najlepšie vyjadruje váš vzťah k ľuďom a miestam naokolo. Ak máte záujem, ozvite sa nám jednoducho cez správu alebo mailom na susedenie@gmail.com najneskôr do 15. septembra 2016, aby sme si mohli vypočuť vaše príbehy a vyzdvihnúť príspevky. Po skončení výstavy vám ich vrátime.
– – – – –
 
PROGRAM:
 
Piatok / Friday _ 23 september:
18.30 – otvorenie výstavy / exhibition opening
19.00 – Živá knižnica / Human Library
 
Sobota / Saturday _ 24 september:
11.00 – 18.00 – výstava otvorená / exhibition open
15.00 – 16.30 – Živá knižnica / Human Library
 
Nedeľa / Sunday _ 24 september:
11.00 – 18.00 – výstava otvorená / exhibition open
15.00 – 16.30 – Živá knižnica / Human Library
tranzit logo bw 210654_YELLOW_RGB_Web_Use_.png_file_
 
///
ENGLISH:
For three days, tranzit.sk will turn into a place full of stories about neighbourhood which surrounds it. A unique collection of objects and artifacts from variety of people – artist and non-artists will reflect their diverse experience with their neighbourhood and their attitudes towards the “neighbourhood” as a topic.
 
We invite the the visitors to a collective discovery of the local history and present of the quarter under Bratislava’s main train station and to imagine the future co-living of its inhabitants and visitors.
 
Everyday, the exhibition will host a different Human Library session, which will provide live interaction with interesting personalities of the neighbourhood as well as other guests, who will enable to see the neighbourhood from a different angle.
The Human Library is realised in collaboration with the (neighbouring) organization Amnesty International Slovakia.
 
The event is a part of international arts festival Nomadic Arts Festival ’16: Susedstvo a Teritórium.
 
– – – – –
OPEN CALL still running: What does neighbourhood mean to you? Be part of the project – contribute with an object, photo, creation… an expression of your personal relation to the people and places around you. Let us know by 15th September if you want to participate through a message at susedenie@gmail.com, so we can come collect your contribution and capture your story. After the exhibition is finished, we will return it to you.