Michal Huštaty and Dušan Martinčok

DUSO_MISO

SK/
Michal Huštaty je z Košíc, Bratislavy a trochu aj z Luxemburgu. Študoval Vysokú školu
výtvarných umení v Bratislave na katedre intermédií a multimédii. Štúdium ukončil na
katedre fotografie a nových médii, kde momentálne pôsobí ako doktorand. Venuje sa
práci s post-fotografiou a sociálnym, či politickým témam v rôznych médiach od performance,
inštalácie až po video.
http://hustaty.net

EN/
Michal Huštaty is from Košice, Bratislava and a little bit from Luxembourg. He studied
at the Academy of fine arts and design in Bratislava at the department of intermedia
and multimeda. He finished his studies at the department of photography and new
media, where he now works as doctorand. His main subjects are post-photography
and work with social and political topics within different mediums such as performance,
installation or video.
http://hustaty.net

SK/
Dušan Martinčok je hrdý Košičan aj hrdý Bratislavčan. Momentálne pracuje ako právnik
lingvista na Súdnom dvore v Luxemburgu a keď je v Bratislave venuje sa práci so
susedskou komunitou v rámci iniciatívy Susedia na dvore.

EN/
Dušan Martinčok is proud to call both Košice and Bratislava his hometown. He currently
works as a lawyer linguist at the Court of Justice in Luxembourg. When in Bratislava,
he invests his time in community work within the initiative Susedia na dvore.

For more information about Susedia na dvore here

Return to the program